Inventory of Things

Recent advances in digital and radio technologies enable practically every kind of device to be connected to the Internet. The ability to communicate — gather data and send commands — with household appliances, vehicles and other means of transport, measurement and diagnostic devices as well as with manufacturing and distribution control equipment brings about innovative solutions and services in such areas as digital healthcare, smart energy production and distribution, logistics and transportation, mobile workforce management, personal and property security, connected home and smart city. In a few years the Internet of Things (IoT) is expected to cover 50 billion devices, eventually changing the technical and business models of offering services. That however, will make service providers dependent on IoT solutions face a unique challenge of managing hundreds of thousands of connected devices.

Solution

Asta Labs’ answer to the challenges of IoT is Asta Inventory of Things — Asta IoT — a resource inventory solution that provides for managing the IoT equipment and infrastructure. Asta IoT enables defining the models of IoT resources and managing the configuration and state of IoT devices in real time, as well as managing the processes of IoT resource deployment and maintenance. Rich multimedia information in the form of photos, videos, documents, figures, floor plans, etc., can be presented using road and satellite maps and 3D visualisations, both on mobile devices and on interactive multimedia large-screen panels. Asta IoT is a new generation inventory solution — a communitized system, with real time notifications, instant messaging, on-line content uploading and tagging, etc.

Technology

Asta IoT is a mobile cloud computing system that supports a true SaaS model. System services are deployed on-line on scalable and secure public and private platforms from Microsoft — Windows Azure-based clouds and Windows Server-based infrastructures. User applications for smartphones, tablets and workstations, and large-screen panels are downloaded on-demand from the app store. The system uses Microsoft’s Bing Maps technology for geographical mapping as well as Asta Surveys and Asta Workflow-Workforce technologies for process management. By default, Asta IoT offers interfaces to IoT devices connected to the Internet by means of the LPWA technology developed by Sigfox — cost-effective and secure 4L (Low Power-Long Range-Low Traffic-Low Cost) technology with which, e.g., the largest IoT network in Europe has been built — the network of Cellnex Telecom has 1.3k base stations, each with the capacity of 1M devices.

(in Polish)

Rozwój technologii cyfrowych i radiowych pozwala obecnie na dołączenie do sieci Internet urządzeń praktycznie każdego rodzaju. Możliwość komunikacji – pobierania danych i wysyłania komend – z urządzeniami powszechnego użytku, pomiarowymi i diagnostycznymi, sterującymi produkcją i dystrybucją, ze środkami transportu przynosi nowatorskie rozwiązania i usługi w takich obszarach jak ochrona zdrowia, produkcja i dystrybucja energii, logistyka i transport, zarządzanie zasobami ludzkimi, ochrona mienia, inteligentne miasto czy dom. W perspektywie kilku lat Internet Rzeczy (IoT) ma objąć 50 miliardów urządzeń, ostatecznie zmieniając techniczne, ale też biznesowe, modele świadczenia usług. Usługodawcy korzystający z rozwiązań IoT staną jednak przed unikalnym wyzwaniem, jak zarządzać setkami tysięcy komunikujących się urządzeń.

Rozwiązanie

Odpowiedzią Asta Labs na wyzwania IoT jest Inventory of Things – system inwentaryzacji urządzeń i infrastruktury IoT. Pozwala on na definiowanie modeli oraz zarządzanie w czasie rzeczywistym konfiguracją i stanem zasobów IoT, jak również zarządzanie procesami instalacji i utrzymania. Bogata multimedialna informacja w postaci zdjęć, filmów, dokumentów, rysunków, schematów, jest prezentowana na urządzeniach mobilnych, ale i interaktywnych multimedialnych panelach ściennych, przy użyciu map topograficznych i satelitarnych czy wizualizacji 3D. Asta IoT jest systemem nowej generacji – systemem typu społecznościowego, z powiadomieniami, natychmiastową komunikacją, ładowaniem i tagowaniem treści, itp.

Technologia

Asta IoT jest systemem ’mobile cloud computing’ w modelu SaaS. Usługi systemu są wdrażane na żądanie na bezpiecznej i wydajnej platformie Microsoft Windows Azure. Aplikacje użytkowników na smartfony, tablety i stacje z platformą Windows 10 są ściągane wprost ze sklepu Windows Store. System korzysta m.in. z Microsoft Bing Maps oraz Asta Surveys i Asta Workflow-Workforce. Asta IoT standardowo oferuje styki m.in. do urządzeń IoT dołączonych do sieci przy użyciu technologii LPWA firmy Sigfox, efektywnej, bezpiecznej technologii 4L (’Low Power-Long Range-Low Traffic-Low Cost’) sprawdzonej m.in. w największej sieci IoT Cellnex Telecom, obejmującej 1.3k stacji bazowych o wydajności 1M urządzeń każda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s