Asta Smart City

(in Polish)

Asta Smart City to przeznaczony dla miast i gmin system realizujący ideę inteligentnego miasta, pozwalający mieszkańcom oraz pracownikom urzędów zgłaszać awarie i problemy dotyczące funkcjonowania miasta lub gminy przy pomocy aplikacji na telefon. Problemy mogą dotyczyć dróg, ulic i chodników, sieci elektrycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej, podtopień, zalań, oblodzeń i nawisów lodowych, dewastacji infrastruktury, składowania odpadów i nielegalnej wywózki śmieci, działań służb gminnych i komunalnych, itd. Aby zgłosić problem, wystarczy zrobić zdjęcie, wybrać kategorię problemu i dodać jego opis, a zgłoszenie zostanie natychmiast wysłane do urzędu wraz z automatycznie dołączonymi informacjami o osobie zgłaszającej i jej współrzędnych geograficznych.

Asta Smart City pozwala pracownikom urzędów na bieżąco przeglądać katalog zgłaszanych problemów czy awarii. Sama osoba zgłaszająca problem może śledzić historię i status swoich powiadomień. Istnieje również możliwość tworzenia lokalnych i mobilnych centrów zarządzania i prezentowania danych o zgłoszeniach wspólnie z powiązaną informacją pochodzącą z innych źródeł, np. lokalnych informacji terytorialnych, informacji demograficznych, itp. Jednocześnie wybrane informacje można udostępniać w urzędach, np. na panelach telewizyjnych dużych rozmiarów, mieszkańcom, lokalnym przedsiębiorcom, właścicielom i operatorom infrastruktury sieciowej. W ten sposób przy użyciu Asta Smart City może być realizowana idea e-administracji i społeczeństwa obywatelskiego, jak również promocja miasta czy gminy.

Asta Smart City jest mobilnym systemem przetwarzania w chmurze (ang. mobile cloud computing). System jest udostępniany jako usługa wdrożona w chmurze Microsoft Windows Azure, więc nie wymaga od miasta lub gminy zakupu i utrzymywania własnej infrastruktury komputerowej. Dostęp do systemu jest możliwy z telefonów, tabletów, a w wypadku odpowiedzialnych służb i urzędników również z tradycyjnych komputerów. Odpowiednie aplikacje mieszkańcy i urzędnicy mogą bezpłatnie pobrać ze sklepu internetowego. Informacja może być prezentowana z wykorzystaniem map satelitarnych i trójwymiarowych, które również są pobierane przez Internet. Indywidualne potrzeby konkretnego miasta lub gminy mogą zostać uwzględnione poprzez zdefiniowanie specjalnych kategorii problemów i sposobów ich opisu.

%d bloggers like this: