Privacy Policy

(in Polish)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z naszych usług oraz stron internetowych.

Możemy gromadzić i przechowywać dane osobowe, dobrowolnie przekazywane przez Użytkownika, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Możemy również używać oraz przechowywać dokładną lokalizację geograficzną Użytkownika, jeśli otrzymamy od niego pozwolenie. Do danych przechowywanych w systemie przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy świadczenia usług.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Podejmujemy rozsądne administracyjne, fizyczne i elektroniczne działania mające na celu ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem. Jednak nie możemy zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa w celu ochrony informacji przed hakerami lub błędami ludzkimi.

Nie udostępniamy i nie sprzedajemy żadnych danych osobowych osobom trzecim i innym firmom w celach marketingowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak w celu świadczenia usług możemy udostępniać dane osobiste Użytkowników i anonimowe informacje innym firmom, w tym naszym dostawcom i kontrahentom. Ich wykorzystanie ogranicza się wyłącznie do celu świadczenia usług względem Użytkownika i podlega umowom, które wymagają od tych firm zachowania poufności informacji. Nasi partnerzy zapewniają, że podejmują rozsądne kroki w celu zabezpieczenia danych, które przechowują w naszym imieniu, chociaż nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych.

Ta Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana 20.01.2019 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszych usług. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityka Prywatności, możesz zawsze skontaktować się z nami pod adresem info@astalabs.com.

(in English)

Herein we explain our policy regarding the collection and use of information you provide. By accessing our website or using our apps you consent to our information handling practices.

We may collect and store personally identifiable information that you provide to us, such as your first name, last name, maiden name, date of birth, postal address, phone number or email address. With your permission, we may also access other personal information on your device, such as your photos and other types of files, in order to provide our services to you. And we may also use or store your precise geographic location if you give us permission to do so. Still, our systems are not designed to associate your personal information with your activities (such as pages you view and items you click on or search for). You can sign into your account to see any personally identifiable information we have collected and stored, and you can also contact us by email to request to see that information.

Information we collect can potentially be stored or processed on the computers that might be located in any country where we do our business. We take reasonable administrative, physical and electronic measures designed to safeguard and protect your information from unauthorized access or disclosure. This includes utilizing Secure Sockets Layer (SSL) software which encrypts the personal information you input, and storing your information in the encrypted form behind a firewall designed to block access from outside of our network. However, no security or encryption method can be guaranteed to protect information from hackers or human errors.

We generally do not share any personally identifiable information with other companies for marketing purposes and we do not allow advertising companies to collect data through our service for ad targeting. However, in order to provide you services we may share your personal and anonymous information with other companies, including our vendors and contractors. Their use of information is solely limited to those purposes, and is subject to the agreements that require those companies to keep the information confidential. Our partners provide assurance that they take reasonable steps to safeguard the data they hold on our behalf, although total data security cannot be guaranteed.

To operate the service, we may also make identifiable and anonymous information available to third parties in the following limited circumstances: with your directly expressed consent; when we have a good faith belief it is required by law; to any successor or purchaser in a merger, acquisition, liquidation, dissolution or sale of assets. In those cases your consent will not be required for information disclosure, but we will attempt to notify you to the extent that is permitted by law.

This privacy policy was last updated on 9/24/2014. It may change occasionally but whenever we change our policy substantially, we will place a prominent notice on our website or application. If the change materially affects registered users, we will send you a notice by a push notification, email or text.

If you have any questions regarding this privacy policy you may always contact us at info@astalabs.com.

%d bloggers like this: